OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 22.11.2021 10:06:22 

Elektromagnetické javy a ich miesto v elektronike

vitajte

 

Vážení priatelia, ktorí ste sa rozhodli vstúpiť na tieto stránky, vitajte!

      Zhromaždil som tu niekoľko kníh a vybraných článkov, ktoré som vytvoril za takmer päťdesiat rokov mojej pedagogickej činnosti na Univerzite Komenského v Bratislave, na Strednom Východe a v Nemecku. Knihy sú určené hlavne mladým ľudom - študentom s technickým a prírodovedným zameraním a mladým doktorandom. Aj keď doba, počas ktorej knihy vznikali, je relatívne dlhá, ich obsah je stále aktuálny, pretože prírodné zákony, ktorými sa knihy predovšetkým zaoberajú, sa vekom nemenia. Táto elektronická knižná forma má ešte tú výhodu, že texty nie sú definitívne zakonzervované, ale umožňujú autorovi kedykoľvek obsah aktualizovať, alebo ho doplniť, takže sú takpovediac stále "on line".
      Dnešná doba nestimuluje mladých ľudí k poznávaniu tých princípov, na ktorých spočívajú technické vymoženosti našej civilizácie. Paradoxné je, že to, čo dnes úplne samozrejme využívame, čo stojí a padá na zákonoch, ktorými sa z veľkej časti zaoberajú také vedecké disciplíny ako je fyzika a elektrotechnika, to  mladých obzvlášť nevzrušuje. Predkladané knihy sú venované práve spomínaným zákonom a princípom. Drvivú väčšinu mladých ľudí dnes ani nenapadne sa zamyslieť nad tým, koľko ľudského umu a invencie koncentruje vecička, ktorú neustále vyťahujú z vrecka, prostredníctvom nej vzájomne komunikujú a elektromagnetickým žiarením si výdatne masírujú mozgovú kôru. Nezamýšľajú sa nad tým, ako je možné, že v skrinke, do ktorej si vložia studený obed, sa tento za okamih ohreje na takmer sto stupňov Celzia a tanier pod ním ostane chladným. Nekladú si otázku: na čom spočívajú princípy činnosti zariadení, ktoré na nich neustále chrlia prúd potrebných, ale aj množstvo nechcených informácií. Mám tým samozrejme na mysli moderné rádia, televíziu, či internet. V poslednom čase sa na trh dostali malé elektronické zázraky, trochu väčšie ako mobily, elektronické tablety pod názvami iPhone, iPad, iPod, iTune a i., ktoré sa zmestia do dlane. Majú dotykové obrazovky (teda žiadne mechanické tlačítka) a vlastnosti výkonných počítačov. Sú to zariadenia na videotelefonovanie, fotografovanie, písanie textov na zabudovanej klávesnici, príjem hudby, posielanie hlasových a grafických správ a bohvie čo ešte. S objavením sa nových elektrotechnických materiálov vývoj týchto zariadení pritom pokračuje nezadržateľne dopredu.
           Konzumný vzťah k uvedeným vymoženostiam je, žiaľ, vlastný väčšine ľudí. Je to azda tým, že dnešný človek je preplňovaný príliš veľkým množstvom informácii, a je len ťažko selektovať tie, ktoré aj pri svojej menšej vonkajšej atraktivite majú skutočnú vnútornú hodnotu a krásu?
            Samozrejme, nemožno očakávať, že odpovede na položené otázky budú zaujímať všetkých, ale verím, že sa nájdu mnohí, ktorým poznávanie uvedených právd prinesie radosť a uspokojenie, a možno ich aj ovplyvní na ceste ich vlastného života. Ak moje knihy a úvahy pomôžu aspoň čiastočne odpovedať na položené, aj na iné, nepoložené otázky, bude ich existencia opodstatnená.
 
10. 5. 2008 a neskôr                                                                                                                                            Autor               

Vo vydavateľstve IRIS vyšlo štvrté doplnené vydanie monografie

Andrej Tirpák: “Elektromagnetizmus“

                       _____________________________________________________________________________________________________________